مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان این نکته که ۱۱ میلیون موتورسیکلت در سطح کشور در حال تردد هستند، گفت: متاسفانه ۹۵ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و این افراد می‌توانند از فرصت در نظر گرفته شده برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم نداشتن بیمه استفاده کنند.

Source: بانک و بیمه