بانک ملت پرداخت تسهیلات حوادث غیرمترقبه ناشی از زلزله استان کرمانشاه را براساس سهمیه ابلاغی بانک مرکزی و معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز کرد.

Source: بانک و بیمه