هلدینگ اقتصادنوین با هدف آسان‌سازی ارائه خدمات پولی موردنیاز زائران عتبات عالیات، خدمات بانکی در مرزهای شلمچه و مهران ارائه می‌کند.

Source: بانک و بیمه