گروه بنگاه‌ها: به‌منظور آشنایی نوجوانان با فعالیت‌های روزانه بانک‌ها، جمعی از دانش‌آموزان مجتمع آموزشی طاهره با حضور در شعبه فلکه صادقیه بانک اقتصادنوین از نزدیک با فرآیند ارائه خدمات بانکی آشنا شدند.

Source: بانک و بیمه