آیا باید از دلار چهار هزار تومانی نگران باشیم؟
مجید سلیمی بروجنی
از اواسط مهر ماه شاهد تحرکاتی در بازار ارز و صعود قیمت دلار به کانال 4 هزار تومان بودیم. این افزایش قیمت و عبور قیمت دلار از مرز 4 هزار تومان، مانند گذشته التهاب هایی را در بازار ایجاد نموده و زمزمه برخی شایعات مبنی بر این که دولت برای جبران کسری بودجه خود نرخ دلار را افزایش داده، بیشتر شنیده شد. 
نگاهی به پرونده افزایش نرخ ارز طی سه دهه اخیر در کشورمان گویای این واقعیت است که عوامل اصلی آن اقتصادی و سیاسی بوده است که البته هر دو عامل مذکور معمولا متاثر از بحران هایی بوده اند. نوسانات چند روز اخیر بیش از آن که واقعی باشند، هیجانی و غیرواقعی بود. به گفته صرافان چهار راه استانبول، مردم با تصور گران شدن ارز با یک رفتار کاملا هیجانی چند روز پیش از سخنرانی ترامپ، مقابل صرافی ها صف بستند و شروع به خریدن دلار کردند و همین افزایش تقاضا، موجب صعود 
قیمت ها شد.
مهمترین کارکرد نرخ ارز به عنوان یک قیمت تاثیرگذار، اندازه گیری قیمت مبنی بین اقدام داخل و خارج یک اقتصاد است. با این تعریف، متوجه خواهیم شد که افزایش این نرخ موج …
Source: اخبار صرافی ها