بانک رفاه با هدف ارائه خدمات نوین بانکی، خدمت جدید «طرح رفاه‌‌سازان 96» را ارائه کرد.بانک رفاه به متقاضیانی که تمایل به بازسازی و تعمیرات واحدهای تجاری/ اداری دارند، تسهیلاتی در قالب عقد مرابحه با نرخ 18 درصد، براساس شرایط پیش‌بینی شده و متناسب با مبلغ مورد نیاز ایشان اعطا می‌کند.براساس این گزارش، متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک رفاه به نشانی www.refah-bank.ir مراجعه یا با مرکز جامع اطلاع‌رسانی و پاسخگویی افراد تماس بگیرند.

Source: بانک و بیمه