مدیرعامل بانک شهر در مذاکره تلفنی با استاندار کرمانشاه از ارسال کمک‌های این بانک به مناطق زلزله‌زده غرب کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک شهر، این بانک بودجه تهیه سالنامه و تقویم‌های پایان سال خود را برای ساخت مدارس تخریب شده استان کرمانشاه در زلزله اخیر اختصاص داد. همچنین آب، پتو و مواد خوراکی خشک و کنسرو و سایر ملزومات مورد نیاز هموطنان فاجعه دیده در مناطق زلزله‌زده از محل یک روز حقوق کارکنان بانک شهر تهیه و به منطقه ارسال شد.

Source: بانک و بیمه