امروزسه شنبه۲ آبان ماه ۱۳۹۶ صرافی ها هر دلار آمریکا با اندکی افزایش نسبت به روز گذشته با قیمت ۴هزار و ۲۳تومان به فروش رساندند.
Source: اخبار صرافی ها