مدیرعامل بانک گردشگری در پنجمین نشست مدیران و روسای ستاد و شعب تهران گفت: شتاب‌دهی به فعالیت‌های اجرایی اولویت دارد.

Source: بانک و بیمه