آریا بازار – چهارراه استانبول و میدان فردوسی دوباره صف خریداران دلار را به خود دید. در این میان برخی صرافان در مغازه خود را بستند و از معامله دلار خودداری کردند، برخی دیگر هم تابلوی قیمت ها را پایین آوردند و با اطلاعیه هایی به خریداران اعلام کردند که قیمت ها را به صورت شفاهی بپرسند.
چهارراه استانبول و میدان فردوسی دوباره صف خریداران دلار را به خود دید. در این میان برخی صرافان در مغازه خود را بستند و از معامله دلار خودداری کردند، برخی دیگر هم تابلوی قیمت ها را پایین آوردند و با اطلاعیه هایی به خریداران اعلام کردند که قیمت ها را به صورت شفاهی بپرسند.
دلار دیروز در بازار تهران تا ٤ هزار و ٣٠ تومان صعود کرد اما بانک مرکزی به سرعت وارد بازار شد و با عرضه دلار ٤ هزار و ٧ تومانی به صرافی های منتخب خود توانست مانع از صعود بیشتر بهای اسکناس آمریکایی شود. ورود بانک مرکزی به بازار روند قیمت دلار را نزولی کرد و نرخ ها به ٤ هزار و ٨ تا ٤ هزار و ١٠ تومان کاهش داشت.
سیف: وضع دلار طبیعی است!
حالا دلار چند روزی است که روند صعودی در پیش گرفته و ٤ هزار تومان را پشت سر …
Source: اخبار صرافی ها