ایران کیش ضمن تمدید گواهینامه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک، برای یک دوره یکساله دیگر توانست رتبه خود را در رشته ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و بسته‌های نرم‌افزاری حامل محتوا (با ۲۱ گرایش) از پایه 2 به یک ارتقا دهد.

Source: بانک و بیمه