از اول آذر ماه پایش و تعیین تکلیف حساب‌های راکد در شبکه بانکی کلید می‌خورد. به گفته مدیرکل مقررات مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مبلغ حساب‌های راکد در کل شبکه بانکی به 800 میلیارد تومان می‌رسد. حساب‌های راکد، حساب‌های سپرده زیر 2 میلیون تومان را شامل می‌شود که دو سال بدون گردش باقی مانده است. عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما بیان‌کرد: «مبلغ حساب‌های راکد در کل شبکه بانکی 800 میلیارد تومان است که البته در برخی از بانک‌ها صفر و در برخی هم حساب‌های راکد زیاد است.»

Source: بانک و بیمه