شرکت بیمه سینا ضمن حمایت و ابراز همدردی با مردم آسیب‌دیده حادثه دلخراش زلزله و در راستای اهداف و برنامه‌های خیرخواهانه خود، روز چهارشنبه گذشته اولین محموله کمک‌های اهدایی، شامل لوازم بهداشتی موردنیاز زلزله‌زدگان را به مقصد کرمانشاه ارسال کرد.همچنین پس از وقوع زلزله دلخراش در مناطق غرب کشور، بیمه سینا با اعزام گروه کارشناسی اقدام به بازدید از مناطق آسیب‌دیده و برآورد میزان خسارت بیمه‌گذاران خود کرد.

Source: بانک و بیمه