دومین محموله کمک‌های موسسه اعتباری نور به سمت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه ارسال شد.به گزارش روابط‌عمومی موسسه اعتباری نور، این موسسه در جهت همدردى و کمک به هموطنان عزیزمان در زلزله کرمانشاه، دومین محموله کمک‌های خود را به سمت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه ارسال کرد.براساس این گزارش، موسسه اعتباری نور، اولین محموله خود به تعداد ١٥ کامیون از کمک‌هاى موردنیاز را به مناطق زلزله‌زده ارسال کرده بود.

Source: بانک و بیمه