وب‌سایت وریتی ایران
مطالعه برجام بیانگر آن است که متن نهایی توافق ایران و کشورهای 1+5 دارای دو وصف بین‌المللی بودن و داشتن تعهد برای دولت ایران است. برای اقتصاد ایران برجام شروع فرآیند طولانی انجام اصلاحات است و اصلا به معنی پایان یافتن اصلاحات نیست. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که نباید بیش از اندازه به نتایج این کار در کوتاه‌مدت خوش بین بود،  اقتصاد ایران مشکلات عمیقی دارد که توسط برجام حل نخواهند شد. قوانین و مقررات نامناسب اقتصادی باعث کاهش نوآوری و قدرت تولید شده‌اند و رانت‌خواری باعث به هدر رفتن منابع و بی‌انگیزگی شده است. برجام فرصتی است برای سرعت دادن به اصلاحات اقتصادی تا ایران از این راه به رشد پایدار دست یابد. برجام می‌تواند نقطه عطفی در این مسیر طولانی برای ساختن اقتصادی متنوع و آزاد و دارای قدرت رقابت باشد. این هدفی است که رسیدن به آن برای افرادی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند بسیار هیجان‌انگیز است.
Source: دنیای اقتصاد