روز چهارشنبه، شاخص بازار ارز 4 تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای 4 هزار و 27 تومان رسید. پیش از این، دلار در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه به ترتیب،یک، 3 و 7 تومان افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود.

Source: بانک و بیمه