بانک تجارت نخستین اطلاعیه خود را درباره پرداخت وجوه سپرده‌گذاران «تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان» منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: به این وسیله به اطلاع سپرده‌گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان می‌رساند براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان به بانک تجارت و حسب تصمیم سران سه قوه، شرایط لازم برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فراهم آمده است، بنابراین با توجه به تخصیص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد وجوه سپرده‌گذاران براساس جداول مندرج در سایت اینترنتی بانک تجارت پرداخت شود.

Source: بانک و بیمه