بانک آینده اطلاعیه جدیدی درباره چگونگی پرداخت و مدیریت دارایی‌های تعاونی اعتبار افضل‌توس صادر کرد.

Source: بانک و بیمه