اطلاعیه شماره ۲ بانک تجارت در مورد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های «تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان» منتشر شد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه قبلی این بانک درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های «تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان» به بانک تجارت و حسب تصمیم سران سه قوه و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال به اشخاصی که مانده سپرده‌های آنها بیش از یک میلیارد ریال است، ازسوی مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شده است. بنابراین از این دسته از سپرده‌گذاران دعوت می‌شود مطابق برنامه زمانبندی در جدول مندرج در سایت این بانک، با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و دفترچه حساب یا گواهی سپرده، به یکی از شعب منتخب بانک تجارت (به شرح اطلاعات مندرج در سایت بانک) مراجعه کنند.

Source: بانک و بیمه