بانک تجارت به همراه شرکت ایران کیش خدمت آسان خرید را با هدف جذب ایده‌های نو در سومین همایش تراکنش (ITE 2017) برای شرکت‌کنندگان معرفی کرد.

Source: بانک و بیمه