ریحانه سادات شاهنگیان

عضو هيأت علمى موسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزى

فهرست مسائل و چالش‌های مطرح شده بخش حمل‌ونقل در کلیات برنامه پیشنهادی شهرداری تهران، تقریبا بخش عمده‌ای از کلیه مسائل تعریف شده در این حوزه را پوشش می‌دهد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که برای رسیدن به شرایط مطلوب، اجرای مجموعه‌ای عظیم از سیاست‌ها، در کنار صرف هزینه‌ای هنگفت، اجتناب‌ناپذیر باشد. مشابه هر عرصه دیگری، لزوم اولویت‌بندی اهداف و سپس شروع به حل مسائل، به جای تلاش برای تمرکز همزمان بر تمامی آنها به خوبی قابل درک است. از مجموعه عناوینی که در کلیات برنامه پیشنهادی شهرداری تهران مطرح شده است، برخی نیازمند صرف هزینه‌های زیاد در ارتقای امکانات موجود است و برخی دیگر، اعمال تغییرات جدی در سیستم مدیریت زیرساخت‌های شهری را می‌طلبد. به نظر می‌رسد که در این بین، تلاش برای بهبود وضعیت دو مساله «فرهنگ ترافیک شهروندان و قانون‌گریزی» و «زمان سفر در شهر» با صرف هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تر، بتواند به‌عنوان اقدامات با اولویت بالاتر مطرح باشد.


Source: دنیای اقتصاد