مدیرعامل بیمه ملت طی پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه زلزله شب گذشته در شهرهای غربی کشور این مصیبت را تسلیت گفت و دستور تشکیل تیم ویژه رسیدگی به خسارت بیمه‌نامه‌های تحت پوشش این شرکت و حضور فعال کارشناسان ارزیاب خسارت در منطقه را صادر کرد.علیرضا ابراهیم‌پور در این پیام آورده، بیمه‌ملت با زیان‌دیدگان این حادثه حداکثر مساعدت را می‌کند و در کنار تمام دستگاه‌های ذی‌ربط می‌کوشد با تسریع در پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌های تحت پوشش بتواند باری از دوش هموطنان خود بردارد.

Source: بانک و بیمه