پس از گذشت 2ماه‌و نیم از اجرای طرح ضربتی تسهیلات ازدواج، ۱۸ هزار و ۳۰۱ زوج در سراسر کشور توسط بانک مسکن تامین مالی شدند.

Source: بانک و بیمه