بانک آینده، در پی تحقق اهداف توسعه نظام بانکداری بدون ربا از ابتدای پیوستن به سامانه قرض‌الحسنه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به 14212 نفر از متقاضیان واجد شرایط، 1205 میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه پرداخت کرده است.

Source: بانک و بیمه