بانک ملت شرایط جدید تسهیلات کارت اعتباری طرح پرنیان را اعلام کرد.

Source: بانک و بیمه