برای اولین بار در سیستم بانکی کشور مرکز یکپارچه دیده‌بانی عملیات امنیتی و بخش دیتاسنتر در حراست بانک صنعت و معدن افتتاح شد.شمس‌الله خدایی مهر، مشاور مدیرعامل و مدیر کل حراست بانک صنعت و معدن گفت: سیستم دیتاسنتر بانک صنعت و معدن با استفاده از تکنولوژی روز و استانداردهای مربوطه برای پردازش اطلاعات بانک در حوزه اسناد دیجیتال و فناوری اطلاعات برای اولین بار در شبکه بانکی کشور ازسوی این بانک راه‌اندازی شد.خدایی مهر درباره معرفی بخش دیتاسنتر و مرکز یکپارچه دیده‏بانی عملیات امنیتی حراست بانک صنعت و معدن گفت: با توجه به حساسیت فوق‌العاده طبقه‌بندی اطلاعات و حرکت سیستم‌های سنتی به الکترونیکی و نگهداری اطلاعات به‌صورت دیجیتال و پردازش و انتقال امن داده‌ها، ضرورت ایجاد مکان امن برای تجمیع پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات باعث شده تا این مرکز با استفاده از تکنولوژی روز و استانداردهای مربوطه به طراحی و ساخت دیتاسنتر امن برای پردازش و نگهداری داده‏ها و اطلاعات بانک در حوزه اسناد دیجیتال (محرمانه و عادی) اقدام کند.

Source: بانک و بیمه