گروه بنگاه‌ها: شرکت«رویا هفت آسمان» با تسهیلات ریالی یک میلیارد تومانی و تسهیلات ارزی حدود 5 میلیون و 500 هزار یورویی بانک صنعت و معدن به بهره‌برداری مي‌رسد.با افتتاح شرکت رویا هفت آسمان که در استان اردبیل احداث شده و انواع میوه و سبزیجات عمل‌آوری‌شده تولید می‌کند، برای 91 نفر ایجاد اشتغال مي‌شود.براساس این گزارش، بانک صنعت و معدن تاکنون بیش از 20 میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق توليد نيز به صنايع كوچك و متوسط استان اردبیل پرداخت كرده است. طرح‌هاي زيادي در سال‌هاي اخير با تسهيلات بانك صنعت و معدن در نقاط مختلف كشور به اجرا درآمده و موجب ايجاد اشتغال شده است.

Source: بانک و بیمه