امروز شنبه ۱۱شهریور ماه در اولین روز کاری هفته قیمت انواع سکه در صرافی ها با اندکی نوسان همراه بود.
Source: اخبار صرافی ها