امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶ قیمت انواع سکه در صرافی ها با افزایش روبه رو شد.
Source: اخبار صرافی ها