امروز شنبه چهارم شهریورماه ۱۳۹۶سکه تمام بهار آزادی طرح جدید درصرافی ها با افزایش نسبت به آخرین روز در هفته گذشته به قیمت یک میلیون و ۲۱۶هزار تومان رسید.
Source: اخبار صرافی ها