امروز در صرافی ها هر دلار امریکا با افزایش قیمت روبه رو شد و با قیمت ۳ هزار و ۸۳۴تومان به فروش رسید.
Source: اخبار صرافی ها