به‌دنبال موافقت برای مشارکت در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه کشوربا گروه «اسکور» فرانسه، رئیس‌کل این گروه در دیدار با دکتر عبدالناصر همتی، ابراز امیدواری کرد باشروع دوره جدید همکاری این گروه با بیمه‌های ایرانی این روابط در سایر امور بیمه‌ای توسعه یابد. به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، کسلر رئیس‌کل گروه اسکور در دیدار صبحانه کاری با رئیس‌کل بیمه مرکزی، بر توسعه روابط بیمه اتکایی بین اسکور و بیمه مرکزی تاکید کرد. همچنین در این دیدار که رئیس بیمه اتکایی اسکور نیز حضور داشت با توجه به سرمایه‌گذاری‌های پیش‌روی فرانسه در ایران و نیازهای بیمه‌ای پروژه‌ها بر همکاری متقابل بیمه‌ای تاکید شد.

Source: بانک و بیمه