«بنیاد دستمزد زندگی» انگلیس اعلام کرد: به‌دنبال افزایش نرخ بهره بانکی و همچنین تورم بالا در انگلیس، دستمزدها تا ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

Source: بانک و بیمه