معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین گفت: افزایش 75 درصدی سود سهام این شرکت در 6 ماه نخست سال 1396 حاصل تدوین و پیاده‌سازی استراتژی و تصمیم‌سازی درست و بهنگام برنامه‌ها است.

Source: بانک و بیمه