«بازی خطرناک با نرخ ارز»؛ این عبارت به کاررفته از سوی معاون ارزی بانک مرکزی در دولت دهم، تنها یکی از دستاوردهای هشت ساله بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد بود؛ روزهایی که بازار ارز با یک دستور فرمایشی بالا و پایین می شد و هر روز یک نرخ برای ارز تعیین می شد، قیمت ارز لحظه ای تغییر می کرد و برای گرفتن ارز ارزان، صف های طویلی ایجاد می شد؛ تا آنجا که به دلیل آنچه مداخله نادرست بانک مرکزی نامیده شد، بازار ارز چنان افسارگسیخته جلو رفت که دیگر از نرخ های پایین خبری نبود و دامنه تلاطمات این بازار روز به روز گسترده تر می شد. اما چرا این اتفاق افتاد؟
به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: سید کمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی که سال ٩٠ و درست در آستانه تلاطمات ارزی وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد، نحوه غلط مداخله های بانک مرکزی در بازار ارز را علت نابسامانی های بازار در آن دوره می داند و توضیح می دهد: ورود بانک مرکزی در بازار و فروش ارز مکانیسم درستی نداشت. ارز به افراد خاص و صرافی های خاص فروخته می شد و بازی از بانک ها به صرافی ها رفت. او در این گفت وگو …
Source: اخبار صرافی ها