امیرحسین خالقی

دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

پس از سقوط امپراتوری سرخ، مساله پیش روی روس‌ها این بود حال که شکست اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و دستوری آشکار شده است؛ چگونه باید کار را به دست بازار سپرد؛ اصل مطلب هم این بود که چگونه کارخانه‌های ناکارآمد دولتی «خصوصی‌سازی» شود. می‌دانیم که روسیه بزرگ کشوری غنی از نظر منابع طبیعی به شمار می‌آید و شرکت‌های حوزه انرژی و معدنی آن از درآمد و گردش مالی بالایی برخوردارند. پیامد اصلاحات را کم و بیش می‌دانیم؛ برای آرام نگه داشتن برخی قدرتمندان سابق، دارایی‌ها و اموال دولتی با «شرایط ویژه» به آنها سپرده شد، علاوه بر نورچشمی‌های قدیمی، یک به اصطلاح «بخش خصوصی» جدید (الیگارش ها) هم ظاهر شدند.


Source: دنیای اقتصاد