مراسم اختتامیه پروژه انطباق بانک سینا با استانداردهای بین‌المللی با حضور مدیرعامل، هیات‌مدیره و هیات عامل و نماینده شرکت KPMG برگزار شد. مدیرعامل بانک سینا در این مراسم، اجرای پروژه را اقدامی ارزشمند برشمرد که طی آن فاز شناخت و تدوین نقشه راه بانک در زمینه‌های مختلف برنامه کسب‌و‌کار، فعالیت‌ها، بازرسی، تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک به انجام رسید و به‌صورت مکتوب ارائه شد.

Source: بانک و بیمه