رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در سنجش عملکرد بانک مرکزی در مورد موسسات غیرمجاز، باید به این نکته توجه کرد که بانک مرکزی به‌وجودآورنده مشکلات موسسات غیرمجاز نبوده و این بانک، تنها نقش کمک‌کننده و التیام‌دهنده التهابات را داشته است.

Source: بانک و بیمه