این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

محمدرضا صادقی‌مقدم

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

با توجه به تمامی متغیرهای حاکم بر اقتصاد ایران به‌صورت کل و عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه ایران شاید پیش‌بینی درباره روند بازار سرمایه در سال 1395 کاری پیچیده باشد و تا حدودی به پیشگویی شبیه شود. به منظور بررسی منطقی این مساله نیازمند آن هستیم، ابتدا مفروضات متعدد بیان و با توجه به این مفروضات سناریوهای پیش رو مورد بررسی قرار گیرند.
Source: دنیای اقتصاد