یکی از بزرگترین لطمات به اقتصاد کشور در صورت عدم یکسان سازی نرخ ارز، ارزان سازی کالاهای وارداتی است که در مقابل کالاهای صادراتی نیز گران می شوند و این همان وضعیت فعلی کشور است.
احمد یزدان پناه در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان مطالب فوق اظهار کرد: نرخ ارز یکی از اساسی ترین قیمت های نسبی هر اقتصادی است و با نرخ های دیگر همانند نرخ تورم، نرخ سود بانکی و … همسویی می کند. این چند نرخ هم رفتار مصرف کننده و هر تولیدکننده را شکل می دهند.
وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز به اندازه واقعی تعیین نشود، راه برای واردات باز می شود چرا که تفاوت تورم در میان کشور مبدا و مقصد در نظر گرفته نشده است. بدین معنا که میان نرخ ارز اسمی یعنی نرخ مبادله شده در صرافی ها و نرخ ارز رسمی که تورم را لحاظ می کند، تفاوت ایجاد می شود.
یزدان پناه بیان کرد: برای بها دادن به تولید و اشتغال در کشور باید نرخ ارز مطلوب لحاظ شود. یکی از ویژگی های نرخ ارز مطلوب هم این است که تعدد در آن وجود نداشته باشد. البته نرخ ارز در چند سال گذشته به چهار و پنج نرخ هم می رسید اما حداقل اکنون 2 نرخ برای ارز وجود دارد.
وی ادامه …
Source: اخبار صرافی ها