روز گذشته در غرفه آتیه بخشنامه مرتبط با تفاهم‌نامه فیمابین معاونت مطبوعاتی و سازمان تامین اجتماعی امضا و به ادارات کل بیمه‌ای سراسر کشور ابلاغ شد.

Source: بانک و بیمه