بانک سامان در راستای برنامه جامع مسوولیت اجتماعی خود، تفاهم‌نامه همکاری با صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) امضا کرد.

Source: بانک و بیمه