گروه بنگاه‌ها: قرارداد تامین مالی بلندمدت بانک تجارت و اگزیم‌بانک کره‌جنوبی در شهر سئول به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، با امضای این قرارداد، این بانک آمادگی دارد تا تامین مالی پروژه‌های زیرساختی شرکت‌های داخلی را در چارچوب توافق 8 میلیارد یورویی دو کشور ایران و کره‌جنوبی عهده‌دار شود. بنابراین گزارش بانک تجارت یکی از 12 بانک ایرانی است که در چارچوب توافق بانک مرکزی با اگزیم‌بانک کره‌جنوبی موفق به امضای قرارداد فوق شده است. این گزارش می‌افزاید: مشتریان برای کسب اطلاعات بیشتر در این‌خصوص می‌توانند به واحد‌های ارزی بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه یا با مرکز ارتباط مشتریان به شماره 1554 تماس بگیرند.

Source: بانک و بیمه