بیمه مرکزی برای تعیین دقیق رتبه شرکت‌های بیمه در تولید بیمه‌های اندوخته‌دار، نسبت به ارائه آمار تفکیکی این رشته اقدام کنند.احمد سربخشیان، مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه آسیا اعلام کرد: دارندگان بیمه‌های جامع عمروپس‌انداز بیمه آسیا می‌توانند تمام تراکنش‌های مالی بیمه‌نامه خود را در سایت شرکت بیمه آسیا رویت کنند وهمچنین میزان سود روزشمار متعلق به بیمه‌نامه‌ و سود مشارکت در منافعی که ماحصل عملیات مالی سال گذشته‌ بوده، قابل رویت است و این موضوع شفافیت بالای موجود در این نوع بیمه را نشان می‌دهد.سربخشیان با اشاره به الزام قانونی در برنامه ششم توسعه و نیز تاکید بیمه مرکزی بر توسعه بیمه‌های زندگی و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور افزود: با توجه به تاکید مدیرعامل شرکت بیمه آسیا، در کنار توسعه فروش این محصول بیمه‌ای، نگاه ویژه‌ای به پذیرش و مدیریت ریسک‌های بیمه‌ای با توجه به شاخص‌های تقاضای بازار داشته و به مبحث توسعه بیمه‌های زندگی با رویکرد افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی عمومی، توجه ویژه‌ای دارد.

Source: بانک و بیمه