زائران و مسافران ایرانی عازم عراق که فاقد کارت بانکی هستند، می‌توانند از طریق خدمات حواله بانک پارسیان، از خودپردازهای این بانک در عراق ارز موردنظر خود را دریافت کنند.

Source: بانک و بیمه