سرکنسول ایران در عراق با اشاره به اینکه امکان پرداخت پول در کربلا از طریق خودپردازها و صرافی ها محدود است، گفت: زائران پول نقد خود را مدیریت کنند.
Source: اخبار صرافی ها