آخرین اطلاعات منتشرشده از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که در پنج ماه ابتدایی سال‌جاری، از یک طرف کسری عملیاتی دولت با افزایش قابل‌توجه 45 درصدی مواجه شده و در سمت دیگر کسری کل 11 درصد کاهش داشته است.

Source: بانک و بیمه