با رای اعضای هیات‌مدیره، محمد بیگدلی به‌عنوان مدیرعامل جدید بانک ملت انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در جلسه روز دوشنبه ١٥ آبان ماه ٩٦ هیات‌مدیره بانک ملت، با استعفای دکتر هادی اخلاقی‌فیض‌آثار مدیرعامل این بانک موافقت و از زحمات و تلاش‌های وی در طول زمان تصدی این پست قدردانی شد.

Source: بانک و بیمه