بانک مسکن گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مرتبط با تامین مالی مسکن را در بازه زمانی ۱۰۰ روز اول استقرار و فعالیت دولت دوازدهم منتشر کرد و به مسوولان ارشد دولت تحویل داد.

Source: بانک و بیمه