در جلسه هیات‌مدیره شرکت سهامی بیمه «ما»، حجت بهاری‌فر به سمت مدیرعاملی شرکت بیمه «ما» منصوب شد. به گزارش روابط عمومی این شرکت، در جلسه اول آبان، هیات‌مدیره بیمه «ما» ضمن پذیرش استعفای مجید صفدری، حجت بهاری‌فر به‌عنوان عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل انتخاب و به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد. براساس این گزارش، حسن روستا رئیس هیات‌مدیره، منوچهر کبیری نایب رئیس، علیرضا هادی و مجید بنویدی به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره انتخاب شدند.

Source: بانک و بیمه